No5384模特佘贝拉bella三亚旅拍紫色收身衣配长裤秀完美身材诱惑写真84P佘贝拉秀人网

No5384模特佘贝拉bella三亚旅拍紫色收身衣配长裤秀完美身材诱惑写真84P佘贝拉秀人网

考之张果《玉洞要诀》云∶空青似杨梅,受赤金之精,甲乙阴灵之气,近泉而生,故能含润,然必新从坎中出者,则钻破中有水,若出矿日久则干如珠矣,安有藏久不干之理。 作枕辟恶梦不祥,镇邪疟杀瘵虫,下蛊毒。

 惟仲淳缪子开凿经义,迥出诸方,而于委婉难明处,则旁引《别录》等说,疏作经言,朱紫之混,能无戾乎?肾气不归,上热下寒,厥逆呕吐者,用黑锡丹。

同独瓣蒜捣涂痞块即消,加麝香、阿魏尤捷。又苁蓉止泄精遗沥,除茎中寒热痛,以其能下导虚火也。

入解表药生用,清肝炒熟用。得茯苓,补下焦之气,泻肾中之火。

同苍术、茯苓治湿痰,同栝蒌、黄芩治热痰,同南星、前胡治风痰,同芥子、姜汁治寒痰,惟燥痰宜栝蒌、贝母、非半夏所能治也。不可与冰片同吸,以火济火多发烟毒。

酒浸去心,焙用。)发明热淫于内,治以咸寒,坚者以咸软之,热者以寒消之,不出《本经》推陈致新之妙用。

Leave a Reply